ANCES ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA DE L'AUTOMÒBIL

961386536 
INICI SERVEIS EMPRESA CONTACTE OFERTES Valencià Espanyol
SERVEIS I TREBALLS RECOMANEM
 
INJECCcalIÓ GASOLINA I DIÈSEL
            La injecció electrònica és una forma d'injecció de combustible, tant per a motors de gasolina, en els que ja fa diverses dècades implantada, com per a motors dièsel, la introducció  és  relativament més recent.
            Es pot subdividir en diversos tipus (monopunt, multipunt, seqüencial, simultània) però  bàsicament totes es basen en l'ajuda per a dosificar la injecció del carburant i reduir l'emissió d'agents contaminants a l'atmosfera i al mateix temps optimitzar el consum.
            Este sistema ha reemplaçat el carburador en els motors de gasolina. La seua introducció es va deure a un augment en les exigències dels organismes de control del medi ambient per a disminuir les emissions en els motors. La seua importància radica en la seua millor capacitat respecte al carburador per a dosificar el combustible i dosificar la mescla aire / combustible, és a dir el factor Lambda de tal forma que quede molt pròxima a l'estequiometria (14,7: 1 per a la gasolina), és a dir factor lambda pròxim a 1 el que garantix una molt bona combustió amb reducció dels percentatges de gasos tòxics a l'atmosfera. La relació estequiomètrica és la proporció exacta d'aire i combustible que garantix una combustió completa de tot el combustible.
            Disposem de maquines de diagnosi per a la reparació de qualsevol tipus d'injecció i marca de vehicle, tant de gasolina com dièsel.

AIRE CONaireDICIONAT
            El sistema de climatització aporta confort i seguretat, permet conduir en un ambient amb la temperatura adequada, evitant la somnolència, la fatiga i el nerviosisme. L'eliminació del baf en els vidres aporta un plus de seguretat oferint una millor visibilitat.
            Baf en els vidres, ventilació dèbil, temperatura calenta a l'eixida del ventilador i olors desagradables, són els principals símptomes d'avaria. El sistema de climatització es compon de: El filtre d'habitacle, filtre d'aire, la botella deshidraten-te, la vàlvula d'expansió, l'evaporador, el compressor i el condensador.
            Com el teu vehicle, la climatització ha de ser controlada i revisada regularment. AN-CES t'oferix el següent programa de climatització:
  • Diagnòstic Climatització. Tots els anys
  • Càrrega de líquid refrigerant. Cada 2 anys
  • Manteniment Bàsic. Cada 4 anys: Tractament antibacterià, detector de fugues, càrrega de fluid + oli.
            També reparem tot el sistema de climatització o aire condicionat

APARELaltLS ELÈCTRICS
            L'Alternador és l'aparell encarregat de subministrar energia a la bateria, el seu mal funcionament comporta la descàrrega de la mateixa, amb les conseqüències que comporta. Una bateria descarregada o en mal estat provoca moltes avaries i mal funcionament dels elements electrònics.
            El motor d'arrancada és el responsable de posar en marxa el motor tèrmic, bé siga dièsel o de gasolina. Cal mantindre-ho sempre apunte, un mal funcionament ocasionaria des d'una descàrrega de la bateria, fins a impedir la posada en marxa del vehicle.

            Reparem qualsevol classe d'aparells elèctrics, com a alternadors, arrancades, compressors d'aire condicionat, alçavidres, eixugaparabrisa, hidràulics, etc. Els reconstruïm i els diagnostiquem tant per al client particular com per a altres tallers.

ENLLUllumMENAT
            En un vehicle l'enllumenat té diverses funcions, entre les que destacarem dos molt principals; la de veure's i la de ser vist, i per esta circumstància, hi ha diverses classes d'il•luminació.  Tractors, i transports especials, que porten llums giratòries per a indicar el perill que comporta la seua circulació.

            Per la seua Seguretat porte sempre les llums i indicadors en perfecte estat i funcionament.             En les nostres instal•lacions també polim els fars

MANTEoliNIMENT
            Un adequat manteniment, com són el canvi d'olis, filtres i bugies augmenta la seguretat i allarga la vida del seu vehicle.
            La complexitat actual en el sistema elèctric i electrònic  dels automòbils comporta hui en dia una seguretat i un confort extraordinaris. Al mateix temps un cost afegit a l'hora de reparar el seu vehicle.


comp        AN-CES disposa de ferramentes adequades per a la reparació de qualsevol vehicle com són; maquines de diagnosi, dades tècniques i esquemes elèctrics.


parrot

pioneer

bos

cobr

mag

tom
val

tu

phi

gul

© Copyright 1984-2018 AN-CES ELECTRICITAT,S.L. Tots els drets reservats        -        Política de privacitat